INSPIRING HEALTH THERAPY

Alternatieve Geneeswijze


BINDWEEFSEL MASSAGE

Dit is een speciale techniek die we de ‘scherpe techniek’ noemen.

Wanneer met deze speciale technieken het bindweefsel geprikkeld wordt, kan er regulering van de organen tot stand komen. 

Het is dus mogelijk om via de huid invloed uit te oefenen de spijsvertering en het zelfhelend vermogen. 

Het effect van de bindweefsel techniek werkt zeer diep door.

Door deze massage activeer je het zelfhelend vermogen doordat je vanuit het otrhosympaticus naar het parasympaticus overschakelt. 

Dit kun je vergelijken met het waken en slapen. Tijdens je slaap kom je namelijk geheel tot rust en ontspanning waardoor de juiste processen die het zelfhelend vermogen activeren de ruimte krijgen en zo het genezingsproces op gang kunnen brengen. 


Door langdurige stress of te veel alertheid put je het lichaam uit  is er weinig tot geen herstel.

Deze massage is een goede behandeling bij o.a.;

- Gewrichtsklachten

- Hoge bloeddruk

- Het incarneren (aarden)

- Spierklachten

- Spijsverteringsklachten

- Obstipatie 

- Oedeem 

- Algehele gezondheid


- Vanuit het actieve systeem omgezet worden tot rust en herstel.-